Home>Aktualności>

Weryfikacja numeru PESEL

Weryfikacja numeru PESEL

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.
W jakich przypadkach będziemy weryfikowali Twój numer PESEL

 

1. Przed zawarciem każdej Umowy o: 

  • rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy,
  • kredyt gotówkowy,
  • kredyt w rachunku ROR (limit),
  • kredyt hipoteczny,
  • kredyt mieszkaniowy,
  • kartę kredytową,

Ponadto, zweryfikujemy Twój PESEL przy każdym zawieranym aneksie / umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie Twojego kredytu.

 

2. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w Banku jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit.

Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi ona do 30.06.2024 r. – 12.726,00 zł natomiast od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. będzie wynosiła 12.900,00 zł.


Jeśli spełnisz jednocześnie dwa warunki w dniu bieżącym, tj. przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej. Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych oddziałach, na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach.


Pamiętaj
Możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:
•    na stronie www.gov.pl,
•    w aplikacji mObywatel,
•    w urzędzie gminy.
Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL.