Home>Dla rolników>

Oszczędności

Oszczędności

Rachunki oszczędnościowe dla klientów instytucjonalnych   :

1.    Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych – przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych, w określonym przez klienta czasie i  na warunkach określonych w umowie.
 

oszczędności dla rolnika

Tabela oprocentowania rachunków