Home>Klient indywidualny>

Konto osobiste

Konto osobiste

Konto osobiste

Rachunki bankowe dla osób fizycznych :

1.    Konto oszczędnościowo-rozliczeniowe – STANDARD jest przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
2.    Konto oszczędnościowo-rozliczeniowe SENIOR jest przeznaczone dla osób otrzymujących stałe świadczenie emerytalne, służące do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3.    Konto oszczędnościowo-rozliczeniowe JUNIOR jest przeznaczone dla osób do 18 roku życia służące do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.
4.    Podstawowy rachunek płatniczy – zgodnie z art. 59 ia ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowy rachunek Płatniczy jest przeznaczony dla klientów, którzy nie posiadają w innym banku/SKOKU rachunku płatniczego a służy on do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.
 

konto osobiste klient indywidualny

Bankowość elektroniczna

Usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, dokonywanie transakcji bezgotówkowych, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;