Karty

Karty dla klientów indywidualnych :

Karta VISA Debit – międzynarodowa karta płatnicza, spersonalizowana lub niespersonalizowana, zarówno główna jak i dodatkowa; wydawana przez Bank;
Karta debetowa jest wydawana do rachunków bankowych zgodnie z aktualną ofertą Banku, dostępną w Tabeli prowizji i opłat w  Banku.

Karta spersonalizowana - karta z nadrukowanym na awersie imieniem i nazwiskiem Użytkownika karty.

Karta niespersonalizowana - karta bez nadrukowanego na awersie imienia i nazwiska Użytkownika karty.
 

karty dla klientów indywidualnych