Home>Stowarzyszenia>

Oszczędności

Oszczędności

Rachunki oszczędnościowe dla klientów instytucjonalnych   :

1.    Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych – przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych, w określonym przez klienta czasie i  na warunkach określonych w umowie.
 

Stowarzyszenia oszczędności

Tabela oprocentowania rachunków