Home>

O banku

O banku

Siedziba banku

Rys historyczny Banku Spółdzielczego w Bystrej

Bank Spółdzielczy w Bystrej swój rodowód wywodzi ze Spółki oszczędności i pożyczki założonej w Wilkowicach 25 czerwca 1911 roku  i Spółki oszczędności i pożyczki w Buczkowicach.  Spółki oszczędności i pożyczki w Buczkowicach i w Wilkowicach przemianowane zostały na Kasy Stefczyka – Spółdzielnie z nieograniczoną odpowiedzialnością dnia 23 grudnia 1924r. i 16 kwietnia 1925 roku. 

Członkowie kas rekrutowali się ze wszystkich grup miejscowego społeczeństwa. Właściciele firm, rzemieślnicy, gospodarze rolni, sklepikarze, kupcy, inteligencja i księża łączyli swoje kapitały i oszczędności po to aby mogli korzystać z kredytów dla rozwoju swoich lokalnych Społeczności broniąc się przed kapitałem konkurencyjnym banków z pobliskiego miasta Bielska. 

W roku 1990 BS w Wilkowicach uruchomił punkt kasowo kredytowy w Bielsku-Białej, a w 1994 roku zbudował własnie siedzibę w Bystrej przy ulicy Zdrojowej 3. W 1994 roku Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o przystąpieniu do Małopolskiego Banku Regionalnego jako banku zrzeszającego. W 1997 roku Bank zmienił nazwę z „Banku Spółdzielczego w Wilkowicach” na „Bank Spółdzielczy w Bystrej”. W 2002r po połączeniu sił banków regionalnych, funkcję banku zrzeszającego przejął nowo utworzony Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Rok 2002 zaowocował także uruchomieniem nowoczesnego punktu kasowo kredytowego w Wilkowicach a rok 2004 kompleksowym remontem punktu kasowo kredytowego w Szczyrku Bank Spółdzielczy w Bystrej należy niewątpliwie do szczególnie istotnych stymulatorów lokalnego życia gospodarczego, dodatkowo będąc dla tutejszego środowiska ważnym podmiotem z racji aktywności w wielu sferach charytatywnych, sponsoringowych i szkoleniowych.

Utworzenie 100 lat temu Spółki Oszczędności i Pożyczek było doniosłym wydarzeniem w życiu Wilkowic i okolicznych miejscowości. Świadczyło o dojrzałości naszych przodków, którzy zapragnęli „własne pieniądze powierzyć własnej kasie, na własne potrzeby”. Odtąd oszczędności i spółdzielczości uczyły się całe pokolenia mieszkańców, mając wsparcie własnej instytucji finansowej, wpływając w ten sposób dodatnio na rozwój swoich gospodarstw, zakładów, firm i przedsiębiorstw.

Jubileusz 100 – lecia Banku Spółdzielczego w Bystrej, który swymi korzeniami sięga bezpośrednio do Spółki Oszczędności i Pożyczek w Wilkowicach, stanowi doskonałą okazję by ukazać drogę tej zasłużonej instytucji, od momentu powstania aż do chwili obecnej. Droga ta nie była wolna od dziejowych zakrętów i trudnych chwil, które stawiały nieraz pod znakiem zapytania dalsze istnienie spółdzielni oszczędnościowej. Jednak dzięki ludziom, którzy tworzyli Bank – członkom, klientom i pracownikom – ich odpowiedzialności i determinacji, instytucja zawsze wychodziła z kryzysów obronną ręką, i bogata w nowe doświadczenia stawiała czoło zmieniającej się rzeczywistości.

Doniosłym wydarzeniem w historii Banku było przejęcie w 1948 roku Kasy Stefczyka w Buczkowicach, która istniała od 1906 roku, była zatem o pięć lat starsza od spółdzielni w Wilkowicach. Przyłączenie tak zasłużonej instytucji oszczędnościowo – pożyczkowej znacznie rozszerzyło obszar działania Kasy w Wilkowicach, umocniło ją organizacyjnie i pozwoliło w przyszłości uzyskiwać lepsze wyniki finansowe.Z dobrodziejstw istnienia Banku korzystały przez miniony wiek tysiące okolicznych mieszkańców oraz setki przedsiębiorstw i lokalnych organizacji.  W organach zarządzających spółdzielnią zasiadali w tym okresie ludzie aktywni i światli, którzy nie bali się ponosić odpowiedzialności za gospodarowanie powierzonym im majątkiem. Profesjonalizm i wysokie kompetencje pracowników dawały natomiast gwarancję rzetelnej i sprawnej obsługi.

Dziś Bank wkracza w drugi wiek swego istnienia, bogaty nie tylko w kapitał, ale także w tradycję i doświadczenie. Nadal chce być znaczącym elementem lokalnego życia gospodarczego i społecznego, rozszerzać zakres swoich usług, oferować nowe, atrakcyjne i bezpieczne produkty bankowe, pozyskiwać nowych członków i klientów oraz stawiać czoło wyzwaniom, jakie niesie za sobą postęp techniczny i organizacyjny.

Tak jak dumny jest ze swego dziedzictwa i historii, tak też czyni wszystko, by dumne mogły być z niego przyszłe pokolenia.

Władze banku

Komunikaty Bankowe