Kredyty

Kredyty dla osób instytucjonalnych:

 

1.    Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym  - jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej bez określenia w umowie obowiązujących terminów i kwot wykorzystania kredytu w postaci transz. 
2.    Kredyty inwestycyjne  kredyty celowe z przeznaczeniem na zakup lub modernizację sprzętu, majątku trwałego, zakup nieruchomości, zakup gruntu, maszyn, samochodu podlegającego rozliczeniu fakturami, aktem notarialnym.
 

Kredyt dla rolnika

Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek